การวางแผนการติดตั้งระบบ network

การวางแผนการติดตั้งระบบ network

                เมื่อคุณเลือกที่จะใช้โปรแกรมบริหารจัดการร้านอาหาร สำหรับร้านที่มีจุด Cashier และ Printer มากกว่า 1 จุด สิ่งที่สำคัญที่คุณต้องเตรียมก่อนที่จะติดตั้งก็คือ ระบบ network บางร้านอาจจะจัดหาช่างเพื่อนเข้ามาเดินระบบ network เอง หรือสามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อหาช่างเข้าไปเดินให้ได้ การเดินระบบ network ที่ดีอยากแนะนำเป็นข้อๆดังนี้
                1. สายแลนแนะนำชนิดสายแลน CAT5E ขึ้นไป หากเป็นภายนอกอาคารให้ใช้ชนิดที่เป็นสายแลนแบบ Outdoor ด้วย
                2. การเดินสายต้องกำหนดจุดวางอุปกรณ์ต่างๆไว้ก่อน เช่น Router, Computer, Printer เป็นต้น โดยจุด Center คือจุดที่วาง Router และ Switch hub จะเดินจากจุดนี้ไปยังอุปกรณ์ จุดวาง Computer จุดวาง Printer ต่างๆ
                3. หากร้านที่ต้องการใช้ Mobile Order (สั่งอาหารผ่อน Tablet) จะต้องติดตั้ง Access point เพื่อกระจายสัญญาณ Wifi ให้ทั่วบริเวณร้าน เพื่อให้สามารถเชื่อม Wifi เข้ากับ Tablet เพื่อใช้ในการสั่งอาหารภายในบริเวณร้าน