บัญญัติ 10 ประการ ของความสำเร็จในการบริหารธุรกิจร้านอาหาร

บัญญัติ 10 ประการ

1.อย่าเอาเปรียบลูกค้าในเรื่องราคาและคุณภาพ
2.อย่าดูถูกลูกค้า
3.อย่าเห็นแก่เล็กแก่น้อย
4.อย่าเห็นแก่ตัว
5.อย่าคิดว่า ลูกค้าไม่มีทางเลือก
6.อย่าสบประมาทคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน
7.อย่าตระหนี่จนเกินไป
8.อย่าคิดว่าเก่งอย่างเดียวจะไปรอด
9.อย่าละเลยที่จะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
10.อย่ามองข้าม สิ่งที่มองไม่เห็น (ไม่เชื่ออย่าลบหลู่)
ข้อมูลดี ๆ จาก Pages เพื่อนแท้ร้านอาหาร

ขอบคุณชาบูนางในสาขาสะพานควายที่ไว้วางใจเลือกใช้ FR Asia เพื่อนแท้ร้านอาหาร