เงื่อนไขการบริการ SME mini

Set Price

Implementation ติดตั้งพร้อมสอนการใช้งาน 1 วัน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ฟรี
ต่างจังหวัด มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก

Support Software หลังการขาย

1. Standard
Upgrade ฟรี 3 เดือนหลังการติดตั้ง (รายงาน, ใบเสร็จ, โปรโมชั่น)
Upgrade รายปี 15 % ของราคา software
Support ทางโทรศัพท์ + รีโมท จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.
บริการ Support (Remote 3 ครั้ง + Call unlimit) ต่อเนื่อง 3 เดือน ฟรี
Support ทางโทรศัพท์ + รีโมท จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 24.00 น. และ เสาร์ – อาทิตย์ 11.00 – 24.00 น.
บริการ Support นอกเวลาต่อเนื่อง 3 เดือน ราคา 750 บาท
2. Premium
ค่าบริการ Onsite วันละ 1,500 บาท (กรณีต่างจังหวัดยังไม่รวมค่าเดินทางค่าที่พัก)
Support ทางโทรศัพท์ + รีโมท จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.
บริการ Support รายปี (Remote 3 ครั้ง + Call 20 ครั้ง) ราคา 1,500 บาท
Support ทางโทรศัพท์ + รีโมท จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 24.00 น. และ เสาร์ – อาทิตย์ 11.00 – 24.00 น.
บริการ Support รายปี (Remote 3 ครั้ง + Call 20 ครั้ง) ราคา 3,000 บาท

Support Hardware หลังการขาย

         มีเครื่องสำรองใช้งานระหว่างเครื่องเสียหายหรือชำรุด คิดค่าบริการ 2% ต่อปี จากราคาอุปกรณ์แต่ละชนิด ที่ต้องการเงื่อนไขนี้
สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกันตามประเภทอุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์ 3 ปี
2. จอทัชสกรีน 14 เดือน
3. ปริ้นเตอร์ 12 เดือน
4. ลิ้นชักเก็บเงิน 12 เดือน

089-709-4520  fr-asia (ต่อ)
081-347-6129 takoyaki6129  (แน็ต)