โปรแกรมจัดการร้านอาหาร FR รองรับหลายภาษา พนักงานต่างชาติใช้งานง่าย

โปรแกรมจัดการร้านอาหาร FR

ร้านขายอาหารในประเทศไทยขณะนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ร้านขายอาหารไทยเท่านั้น มีทั้งที่เป็นร้านอาหารจีน, ร้านอาหารญี่ปุ่น, ร้านอาหารเกาหลี, และร้านอาหารยุโรป ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บางครั้งคุณจะพบกับสถานการณ์ที่ต้องทำงานกับคนที่ต้องใช้หลายภาษา เช่น พ่อครัวเป็นคนจีน (ที่อ่านภาษาไทยไม่ได้เลย) ลูกค้าที่เป็นฝรั่ง (ที่อยากได้ใบเสร็จเป็นภาษาอังกฤษ) และเด็กเสริฟที่อ่านและเขียนภาษาอื่นไม่ได้เลยยกเว้นภาษาไทย

โปรแกรมจัดการร้านอาหารที่ดีควรเป็นอย่างไร

โปรแกรมจัดการร้านอาหารที่ดีควรมีความคล่องตัวสูง ผู้พัฒนาโปรแกรมควรคำนึงถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือสถานการณ์ต่างๆไว้ให้มากที่สุด แต่ก็ควรจะไม่ทำให้โปรแกรมทำงานซับซ้อนและเข้าใจยากจนเกินไป โปรแกรมควรเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกได้ว่าสะดวกจะทำงานกับภาษาอะไรในส่วนไหน เช่น

หน้าจอการใช้งานยังคงเป็นภาษาไทยเพราะผู้ใช้งานเป็นคนไทย (แต่ก็สามารถสลับเป็นภาษาอื่นได้ เช่น ถ้าผุ้ใช้งานนั้นเป็นชาวญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของร้านก็สามารถสลับให้แสดงเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ด้วย) ทุกขณะที่ทำงานโปรแกรมสามารถเลือกสลับภาษาไปกลับได้ทุกเมื่อ และเมื่อสลับภาษาแล้วทั้งเมนูและรายการอาหารและรายการอื่นๆก็จะปรับเป็นภาษานั้นๆไปด้วยทั้งหมด

การพิมพ์ใบสั่งอาหารในห้องครัวสามารถกำหนดได้ว่ารายการใดจะให้พิมพ์เป็นภาษาใดให้สอดคล้องกับรายการอาหารนั้นๆ อาหารจีนก็ให้พิมพ์เป็นภาษาจีน (แต่ก็มีข้อความภาษาไทยประกบด้วยก็ได้ นอกจากพ่อครัวชาวจีนแล้วคนไทยที่ทำงานด้วยก็จะได้เข้าใจได้ด้วย) แต่รายการเครื่องดื่มที่พนักงานที่บาร์น้ำเป็นคนปรุงก็ให้พิมพ์ใบสั่งอาหารเป็นภาษาไทยอย่างเดียวพม่า

Order_chiness

ใบเสร็จและใบเรียกเก็บเงินที่พิมพ์ให้กับลูกค้าก็สามารถเลือกภาษาได้ทุกขณะ ลูกค้าบางคนเป็นชาวต่างชาติ ผู้ใช้โปรแกรมก็สามารถเรียกพิมพ์ทั้งใบเสร็จและใบเรียกเก็บเงินนี้เป็นภาษาอังกฤษได้ หรือถ้ารอบแรกที่พิมพ์ไปเราไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแต่เมื่อเด็กเสริฟกลับมาบอกก็สามารถพิมพ์ซ้ำให้เปลี่ยนจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษได้เลย ข้อความทุกอย่างบนใบเสร็จ(รวมทั้งรายการอาหาร)ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษด้วย

รายงานภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้กับเจ้าของร้านที่อาจเป็นชาวต่างชาติ เพราะมีร้านอาหารจำนวนมากที่เจ้าของร้านเป็นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับร้านอาหารที่อยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวอย่าง พัทยา, ภูเก็ต, เชียงใหม่, และอีกหลายๆแห่ง เมื่อพนักงานเรียกพิมพ์รายงานสรุปยอดขายและรายงานอื่นๆ ก็สามารถสั่งให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษที่เจ้าของร้านเข้าใจได้ด้วย

โปรแกรมร้านอาหาร FR Table Service, FR SME, FR Coffee&Bakery, และ FR SME mini ของเราสามารถรองรับแบบหลายภาษาได้ในขณะเดียวกันถึง 3 ภาษา หากร้านของท่านมีความต้องการหรือสงสัยว่าโปรแกรมของเราจะช่วยท่านได้อย่างไรกรุณาสอบถามเเพิ่มเติมได้จากพนักงานขายของเราที่โทร.

A Good Restaurant Software Should Be For Multi Language

In the current working environment, you may face the difficulty of multi languages in your own restaurant. Staff can only understand their own language (Thai), Chef wants to see order printed in Chinese or Japanese (The country of his origin), The customer may want to get the receipt in English, You as the owner may want to see the screen and report in your own language (whatever it may be).

Well, everyone can work together in our restaurant software-FR. We could do all of the above by supporting up to 3 languages at the same time. User could switch back and forth for all features at anytime of usage. If you would like to learn more about our software, please feel free to email us at fr@fr-asia.com