Category: Mobile

For Mobile feature contents

ดูยอดขายร้านบนมือถือ ด้วย Mobile DashBoard

ดูยอดขายร้านบนมือถือ ด้วย Mobile DashBoard

 โปรแกรมดูยอดขายออนไลน์ระบบบริหารร้านอาหารทำร้านอาหารแล้วไม่มีเวลาส่วนตัว ไม่มีเวลาให้ครอบครัว เป็นปัญหาที่คนทำร้านอาหารจำนวนไม่น้อยประสบ จนนำไปสู่ ...
แจกฟรี แอปดูรายงานร้านอาหาร

แจกฟรี แอปดูรายงานร้านอาหาร

แจกฟรี แอปดูรายงานร้านอาหาร เจ้าของร้านอาหารอย่างคุณ เคยไหม? เวลาไม่อยู่ร้านเกิดความกังวล ห่วงว่าเงินจะหาย ห่วงว่าพนักงานในร้านจะโกงเงิน ห่วงว่ายอดข ...
คุณสมบัติโปรแกรม FR หลังร้าน

คุณสมบัติโปรแกรม FR หลังร้าน

สามารถแบ่งชั้นหรือโซนของร้านได้ จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลโต๊ะ รองรับการจัดกลุ่มของโต๊ะ  และ รองรับการย้ายโต๊ะ , รวมโต๊ะ , นั่งด้วยกัน เป็นต้น ...
คุณสมบัติโปรแกรม FR หน้าร้าน

คุณสมบัติโปรแกรม FR หน้าร้าน

สามารถเปิดโต๊ะได้ไม่จำกัดจำนวนโต๊ะ สามารถกำหนดเลขโต๊ะที่เป็นโต๊ะปกติของร้านไว้ก่อนได้ สามารถทำการย้ายโต๊ะ, แยกโต๊ะ และ รวมโต๊ะได้ สามารถบันทึกจำน ...
4 / 4 POSTS